top of page

👨‍🔧สาขาช่างยนต์ ได้สอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านรถจักรยานยนต์

👨‍🔧สาขาช่างยนต์ ได้สอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านรถจักรยานยนต์

.

🤝การสอบประเมิน ในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติเข้ารับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#ASIA อาชีวะสายพันธุ์ใหม่
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page