top of page

ศึกษาดูงานนอกพื้นที่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆทุกคนได้สัมผัสถึงระบบงานจริงและเทคโนโลยีต่างๆ

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ให้โอกาสนักเรียนของเราในครั้งนี้#ASIAอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ #ศึกษาดูงาน #ทัศนศึกษา

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page