top of page

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครูตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

เป็นการแสดงความเคารพครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้การอบรมสั่งสอน


รูปภาพกิจกรรม https://drive.google.com/.../1oszhBosT8Psw0NEKTtceLwEiqJi...

.

การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปราถนาดี ครู จึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เมื่อครั้งอดีต หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีแพร่หลาย ความรู้ที่ประชาชนจะได้รับ คือความรู้ที่มาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกกันว่า "ครู"

.

#ASIAอาชีวะสายพันธุ์ใหม่
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page