top of page

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ได้รับรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลพระราชทาน.jpg

รางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีได้รับรางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 1

IMG_0380-removebg-preview copy.png

โล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรณ์ต้นแบบประสบความสำเร็จ ด้านการนำโปรแกรม ระบบบริหารสถานศึกษา SISA Smart ในการจัดการข้อมูลทุกฝ่ายภายในองค์กรณ์มากกว่า 10 ปี ประจำปี 2565

ซีซ่า.png
bottom of page